3D Modelleme ve Maden Rezerv Hesaplama

BERKA Mühendislik olarak vermiş olduğumuz diğer hizmetlerimiz arasında 3 Boyutlu modelleme ile maden rezerv hesaplamaları, yapısal yorumlama becerileri, maden sistemlerini yapısal şartlar ile bağdaştırma ve sistematik maden cevher yatağı tespiti yer almaktadır.

Madencilik hedeflerinizin belirlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik süreç odaklı ve kavramsal modellerin geliştirilmesi BERKA’nın uzmanlık alanıdır.

Bu kapsamda vermiş olduğumuz diğer hizmetler;

  • Sondaj verilerinden topoğrafik, stratigrafik ve analiz veri tabanları oluşturma
  • Eş yükseklik, eş kalınlık, eş tenor haritaları çizimi
  • Topografya, cevher tavanı, cevher tabanı için 3 boyutlu yüzey modellemesi
  • 3 Boyutlu yüzeylerden paralel kesitler çıkarma
  • 3 Boyutlu cevher modellemesi
  • Cevher ve açık ocak için alan ve hakim hesapları
  • Topografik veriler için variogram modeli geliştirilmesi
  • Açık ocak tasarımı
  • Havzadan cevher yatağı ölçeğine kadar, madencilikte 4D (3 boyut + zaman) kontrolü üzerinde durulan, ayrıntılı yapısal analiz