Plan Proje Etüt Hizmetleri

√ Su Yapıları Etüt ve Fizibilite Çalışmaları
√ Kül ve Atık Depolama Tesisleri Etüt ve Fizibilite Çalışmaları
√ Master Plan ve Proje Hizmetleri
√ Tesis, Proje Etüt ve Fizibilite Çalışmaları
√ Altyapı Tesislerinin Etüt ve Fizibilite Çalışmaları
√ Tesis Yer Seçim Raporlarının Hazırlanması
√ Haritalama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları
√ Havza Planlama, Projelendirme Çalışmaları