Çevre Danışmanlık Hizmetleri

√ Türk Mevzuatına Göre Çed Raporu / Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması
√ Uluslararası Kredi Kuruluşları Standardına Göre Çevresel Etki Raporlarının Hazırlanması
√ Çevre Yönetim Ve Eylem Planlarının Hazırlanması
√ Mevcut Çevresel Durum Raporlarının Hazırlanması
√ Ekolojik İzleme Ve Değerlendirme Çalışmaları
√ Kümülatif Etki Değerlendirme Çalışmaları
√ Sosyal Etki Değerlendirme Çalışmaları
√ Doğaya Yeniden Kazandırma Çalışmaları
√ Proje / Yatırım Ön Etüt Çalışmaları
√ Biyolojik İzleme Çalışmaları
√ Çevre Görevlisi Atanması Ve Çevre İzni Alınması
√ Mera Vasıf Değişikliği Çalışmaları
√ Ekolojik Peyzaj Çalışmaları
√ Peyzaj Onarım Planlarının Hazırlanması
√ Çevresel Modelleme Çalışmaları
√ Akustik Raporların Hazırlanması
√ Su Hakları Raporlarının Hazırlanması