Maden Danışmanlık Hizmetler

√ Jeolojik Etüt Çalışmalarının Yapılması
√ Hidrojeolojik Etüt Raporlarının Hazırlanması
√ Jeofizik, Jeolojik Etüt Raporlarının Hazırlanması
√ MİGEM Arama, İşletme Projelerinin Hazırlanması
√ Ön İnceleme, Arama Faaliyet Raporlarının Hazırlanması
√ Genel ve Detay Arama Faaliyet Raporlarının Hazırlanması
√ Devir, Birleştirme, Terk Raporlarının Hazırlanması
√ Açık – Kapalı Ocak Tasarımı
√ Ocak Rezerv Tespit Çalışmaları
√ Jeotermal Arama Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması
√ Jeoteknik Raporların Hazırlanmas