• Mevcut ve planlanan faaliyetler kapsamında “Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği” gereğince oluşabilecek gürültü seviyesinin hesaplanması, raporlanması ve gürültü haritalarının hazırlama çalışmaları şirket bünyemizde gerçekleştirilmektedir.