• Planlanan faaliyet alanlarında T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen format doğrultusunda sahanın biyolojik çevresine yönelik değerlendirmelerin yapılması, 
  • Sahadaki bitki türleri (flora), hayvan türleri (fauna) tespiti çalışmasının yapılması,
  • Planlanan faaliyetin ÇED Mühendislik çalışmaları kapsamında, doğal yaşamın etkilenmemesi adına alınacak önlem ve tedbirlerin belirlemesine yönelik çalışmalar şirket bünyemizdeki deneyimli personeller tarafından gerçekleştirilmektedir.