Hava kalitesi dağılım modellemesi; gerçekleştirilen çeşitli faaliyetlere bağlı olarak bir kaynaktan çıkan kirleticinin; sıcaklık, basınç, nem, rüzgâr yönü ve rüzgar hızı gibi meteorolojik verilerin yardımıyla farklı atmosfer koşullarında, etki alanındaki yayılımının matematiksel olarak hesaplanmasıdır. Hava kalitesi dağılım modellemesi çalışması ile kurulması planlanan tesisten kaynaklanacak kirleticilerin etki alanı içerisinde, mevcut meteorolojik koşullar altında ne şekilde yayılacağı, bu yayılma sonucunda söz konusu kirleticilerin neden olacağı muhtemel yer seviyesi konsantrasyonları incelenebilmektedir.

Berka Mühendislik, Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED) ve Proje Tanıtım Dosyalarında (PTD) projelerden kaynaklı toz emisyonlarının Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında değerlendirilebilmesi için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından talep edilen hava kalitesi dağılım modelleme çalışmasını mevzuata uygun olarak gerçekleştirerek model sonuçlarını raporlamaktadır. Firmamızda hava kalitesi dağılım modellemesi çalışmaları kapsamında Environmental Protection Agency (EPA) tarafından yayınlanmış uluslararası kabul görmüş hava kalitesi dağılım modellerinden AERMOD modeli kullanılmaktadır.