T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeterlik verilmiş firmamız bünyesinde yürürlükte olan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince;

  • ÇED Yönetmeliği Muafiyet Belgesi alınması,
  • Teknik Rapor hazırlanması,
  • Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması,
  • ÇED Başvuru Dosyası Hazırlanması,
  • ÇED Raporu Hazırlanması,
  • Nihai ÇED Raporu İzleme-Kontrol çalışmalarının yapılması ve raporlanması hizmetlerini yürütmekteyiz.
    Ayrıca Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği kapsamında;
  • ÇED Olumlu kararı alındıktan sonra, komisyonca belirlenen periyotlarda yatırımın inşaat öncesine ve inşaat dönemine ilişkin kaydedilen gelişmeleri içeren “Proje İlerleme Raporu” nun hazırlanması ve T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunulması firmamız tarafından gerçekleştirilmektedir