Maden İşletme sahiplerine danışmanlık konusunda hizmet verilmesi amacıyla, Maden Kanunu kapsamındaki faaliyetlerle ilgili konularda daha kaliteli hizmet verilmesi anlayışıyla, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yetkili Tüzel Kişilik olarak yetkilendirilmiştir.

Hizmet verilen müşterilerimize; madencilik faaliyetlerine başlanılmadan önce doğru bir yatırım için gerekli olan çalışmaları yapmak, faaliyetlerin yürütüldüğü sürecin başından sonuna kadar, karşılarına çıkabilecek teknik zorlukları, kendi tecrübe ve teknik bilgilerimizi kullanarak çözüm üretmeyi hedefleyen bir anlayış ile aşağıda belirtilen konularda sürdürülebilir çözümler üretilmektedir.

• Alan Sorgulama / Bilgi Döküm Hizmeti,

• İlk Müracaat İşlemleri

• Ön İnceleme Raporu

• Maden Arama Projesi

• Ön/Genel/Detay Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması

• Fizibilite Raporu Hazırlanması

• İşletme/Temdit Projesi Hazırlanması 

• Hali Hazır Haritası Ölçümü Ve Çizimi

• Birleştirme, Küçültme Ve İzin Alanı Değişikliği İçin İşletme Projesi Hazırlanması

• İşletme İzni. Sevk Rşi Alımı, Daimi Nezaretçi Ve Teknik Eleman Ataması

• 29 Madde Evraklarının Hazırlanması

• İmalat Haritası Ölçümü Ve Çizimi

• Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması

• Maden Ruhsatlarının Devir İşlemleri

• Maden Ruhsatlarının Rödövans İşlemleri

• 3B (Boyutlu) Açık Ocak Maden Tasarımı

• 3B (Boyutlu) Modelleme İle Maden Rezerv Hesaplamaları

• Patlatma ve Delik Geometrisi Dizaynı

• Terk Raporu Hazırlanması

• Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın Hazırlanması

• Daimi Nezaretçi Hizmetleri

• Kamulaştırma

• Rezerv Hesapları

• 7 Madde (Mera, Orman, ÇED, GSM vb.) İzinleri

• Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler (YTK) Hizmetleri (Maden işleri Genel Müdürlüğü'nde her grup ruhsat takibi, Nisan Ayı Evraklarının Hazırlanması ve Sunulması, Ruhsat Sorgulaması, Ruhsat Takibi, Müracaat gibi diğer tüm işlemler)

• Hammadde Üretim izninin Alınması