• Jeolojik/Topografik Haritalarının Hazırlanması
  • Halihazır/Termin/Restorasyon Haritalarının Hazırlanması
  • Son Durum İmalat Haritalarının Hazırlanması
  • Vaziyet Planı Hazırlanması
  • Hidrojeoloji ve Kaynak Haritalarının Hazırlanması
  • 3 Boyutlu Kaynak Rezerv Maden Modellemesi
  • Aplikasyon (Arazi Tespiti)